Mặt bằng tòa CT2

Tầng 6 - 26 (tòa Nam)

Mặt bằng tòa CT2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 1 WC

Thiết kế C2

Diện tích tim tường/GFA:
51.00 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
47.04 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 8.8 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 7.1 m2
Phòng khách & bếp / living room: 21.3 m2

Tòa CT2: căn số 05
{{Form2}}

Thiết kế 47.04 m2
Thiết kế 47.04 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B6

Diện tích tim tường/GFA:
78.11 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
73.08 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 12.8 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 11.3 m2
Phòng khách & bếp / living room: 26.8 m2

Tòa CT2: căn số 06
{{Form2}}

Thiết kế 73.08 m2
Thiết kế 73.08 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B7

Diện tích tim tường/GFA:
78.72 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
74.36 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 12.9 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 12.2 m2
Phòng khách & bếp / living room: 27.8 m2

Tòa CT2: căn số 03
{{Form2}}

Thiết kế 74.36 m2
Thiết kế 74.36 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B5

Diện tích tim tường/GFA:
82.52 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
75.52 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 16.2 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 11.4 m2
Phòng khách & bếp / living room: 26.7 m2

Tòa CT2: căn số 01
{{Form2}}

Thiết kế 75.52 m2
Thiết kế 75.52 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B4

Diện tích tim tường/GFA:
81.55 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
76.61 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 13.8 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 12.3 m2
Phòng khách & bếp / living room: 29.1 m2

Tòa CT2: căn số 02
{{Form2}}

Thiết kế 76.61 m2
Thiết kế 76.61 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B2 - 1

Diện tích tim tường/GFA:
82.20 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
76.86 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 14.1 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 9.9 m2
Phòng khách & bếp / living room: 30.8 m2

Tòa CT2: căn số 07,09
{{Form2}}

Thiết kế 76.86 m2
Thiết kế 76.86 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B2 - 2

Diện tích tim tường/GFA:
82.24 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
76.86 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 12.7 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 11.8 m2
Phòng khách & bếp / living room: 30.0 m2

Tòa CT2: căn số 10
{{Form2}}

Thiết kế 76.86 m2
Thiết kế 76.86 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B2 - 3

Diện tích tim tường/GFA:
83.24 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
77.10 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 12.9 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 12.2 m2
Phòng khách & bếp / living room: 29.6 m2

Tòa CT2: căn số 11
{{Form2}}

Thiết kế 77.10 m2
Thiết kế 77.10 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B1 - 1

Diện tích tim tường/GFA:
83.24 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
77.10 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 12.9 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 12.2 m2
Phòng khách & bếp / living room: 29.6 m2

Tòa CT2: căn số 12
{{Form2}}

Thiết kế 86.81 m2
Thiết kế 86.81 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B1

Diện tích tim tường/GFA:
88.50 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
84.34 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 13.3 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 12.9 m2
Phòng khách & bếp / living room: 33.5 m2

Tòa CT2: căn số 12
{{Form2}}

Thiết kế 84.34 m2
Thiết kế 84.34 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B9 - G

Diện tích tim tường/GFA:
73.71 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
67.87 m2
Diện tích tim tường vườn/GFA:
9.59 m2
Diện tích thông thủy vườn/NFA:
8.52 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 13.5 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 13.3 m2
Phòng khách & bếp / living room: 25.3 m2

Tòa CT2: căn số 20 (Tầng 05)
{{Form2}}

Thiết kế 67.87 m2
Thiết kế 67.87 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B3 - G

Diện tích tim tường/GFA:
84.25 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
78.96 m2
Diện tích tim tường vườn/GFA:
85.19 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
83.77 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 13.6 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 13.4 m2
Phòng khách & bếp / living room: 29.8 m2

Tòa CT2: căn số 15,17
{{Form2}}

Thiết kế 78.96 m2
Thiết kế 78.96 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 2 WC

Thiết kế B8 - G

Diện tích tim tường/GFA:
96.35 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
90.35 m2
Diện tích tim tường vườn/GFA:
72.83 m2
Diện tích thông thủy/NFA:
71.58 m2

Phòng ngủ 1 / bedroom 1: 17 m2
Phòng ngủ 2 / bedroom 2: 13.4 m2
Phòng khách & bếp / living room: 37.4 m2

Tòa CT2: căn số 14
{{Form2}}

Thiết kế 90.35 m2
Thiết kế 90.35 m2

Chính sách bán hàng 8/2023 căn 2 Phòng ngủ

  1. Cam kết hỗ trợ tiền thuê trong 2 năm đầu lên đến 408 Triệu.
  2. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 24 tháng.
  3. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0%.
  4. Tặng gói nội thất, điều hòa tổng giá trị lên đến 445 Triệu.
  5. Miễn phí 1 năm phí quản lý.

NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT

Gọi điện Zalo
0911 222 999
Đang tải